ReadyPlanet.com


สวทท


   หลักสูตร “เจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียงรุ่นพิเศษ 50”                                                   ณ..สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2551  (รวม 5 วัน ไม่เว้นวันหยุด) 

 

เอกสารที่ใช้สมัคร

         (   ) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

           (   ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

         (   )  รูปถ่าย  2 นิ้ว จำนวน 3 รูป และ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่าย)

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 3,900 บาท ( สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน )

n        ราคานี้รวม ค่าเอกสารในการอบรม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าเบรกกาแฟ 2 มื้อ / วัน

n        เสื้อสมาคม 1 ตัว ( ให้ใส่วันที่มาอบรมวันแรก และวันรับประกาศนียบัตร )

n        รูปถ่ายรับประกาศนียบัตร 8 X10นิ้ว จำนวน 1 ภาพ

n        ทำเนียบรุ่น 1 เล่ม

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ เมื่อผ่านการอบรม

    ---    ใบประกาศนียบัตร

  ---    บัตรเจ้าหน้าที่รายการ

  ---    บัตรสมาชิกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

                  พหลโยธิน ซอย7   (หน้ากรมสรรพากร)  พญาไท  กรุงเทพ (10400)

                        โทร 02-2785665  , 02-2785669   FAX 02-2785664ผู้ตั้งกระทู้ สวทท :: วันที่ลงประกาศ 2008-06-22 22:59:54 IP : 124.121.120.142


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Blog Rungsimun