ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิกรังสิมันต์
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
ตลอดไป 1 ปี
1 เดือน 1 สัปดาห์
1 วัน  
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
รับข่าวสารจากรังสิมันต์

dot
dot
ค้นหาสิ่งที่ได้ ใช่สิ่งที่พบ

dot
dot
กองหนุน
dot
bulletพลตรีทนง ทรัพย์สอน
bulletอ.พเยาว์ เข็มนาค
bulletอ.พงศกร จิรา
bulletน้อท รังสิมันต์
dot
ฟังและชมรายการ
dot
bulletชมรายการสุวรรณภูมิโฟกัส
bulletฟังละครวิทยุ เรื่องจ้าวสามแผ่นดิน
bulletฟังละครวิทยุ เรื่องทวิภาคไตรภพ
bulletฟังละครวิทยุ เรื่องเจ้าสามพระยา
bullet"พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งหิมพานต์" โดย ผศ. รท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ เสียงโดย "รังสิมันต์"
bulletฟังละครวิทยุ "รังสิมันต์" เรื่อง "วิญญาณนางทาส"
dot
ชมรายการสุวรรณภูมิโฟกัสย้อนหลัง
dot
dot
ข่าวสารรังสิมันต์
dot
bulletรังสิมันต์รับประทานรางวัลพิฆเนศวร
bulletรังสิมันต์รับรางวัลกินรีทอง
bulletบรรยากาศอำลารวมใจไทยเป็นหนึ่งในห้องส่ง
bulletทริ๊ปสุดท้ายกับรายการ "รวมใจไทยเป็นหนึ่ง"
bulletสัมภาษณ์ rungsimun.com ละครวิทยุบนโลกออนไลน์
bulletเบื้องหลังเพลงมหากาพย์แห่งอโยธยา
bulletประมวลภาพงานแถลงข่าวมหากาพย์แห่งอโยธยาค่ะ
bulletประมวลภาพย้อนรอยละครครั้งที่1
bulletประมวลภาพงานเปิดตัวพระเวสสันดร
bullet*รังสิมันต์บุกคลื่นต่างจังหวัด*
bulletกระแสละครวิทยุรังสิมันต์ 2549-2550
bulletกระแสละครวิทยุรังสิมันต์2547
dot
ร่วมแสดงความคิดเห็น
dot
bulletต่อความยาวสาวความยืด
bulletพระบรมรูปครอบครัวพระนเรศวร วัดนางพญา
bulletสักการะพระพุทธชินราช พิษณุโลก
bulletชมเจดีย์หลวง วัดราชบูรณะ พิษณุโลก
bulletชมพระราชวังจันทน์ พิษณุโลก
bulletวิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ วัดโพธิ์เก้าต้น
bulletชมวัดเขานางบวช(พระอาจารย์ธรรมโชติ)
bulletชมวัดเขารูปช้าง พิจิตร
bulletชมเมืองเก่าพิจิตร
dot
พบกันนอกเว็บ
dot
bulletแฟนเพจบ้านรังสิมันต์
bulletผลิตภัณฑ์ ST by Rungsimun
bulletRungsimun Media Official
dot
ผลิตภัณฑ์โดย "รังสิมันต์"
dot


ข้าวสามทหารเสือปลอดสาร โดยรังสิมันต์
ข้าวสามสหายปลอดสาร โดยรังสิมันต์
ข้าวหยินหยางปลอดสาร โดยรังสิมันต์
ข้าวไรซ์เบอรี่ปลอดสาร โดยรังสิมันต์
ข้าวทับทิมชุมแพปลอดสาร โดยรังสิมันต์
ข้าวกล้องกข43 ปลอดสาร โดยรังสิมันต์
ดูมิวสิควีดีโอเพลงอโยธยา ต้องการดูภาพเต็มจอ ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยาย


สารคดี"มหากาพย์แห่งอโยธยา" article

 

 

สารคดี ชุด มหากาพย์แห่งอโยธยา

 

ทีมงานรังสิมันต์ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้จัดทำสื่อVCDประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี ๒๕๔๙  ซึ่งกรุงศรีอโยธยาหรือกรุงศรีอยุธยานั้น มีประวัติศาตร์ความเป็นมาที่ยาวนานกว่า ๔๑๗ ปี มีพระมหากษัตริย์ถึง ๓๓ พระองค์ และมีพระราชวงศ์สืบเชื้อสายกันมาถึง ๕ ราชวงศ์ อันได้แก่ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย  ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง ซึ่งหากจะแบ่งตามความรุ่งเรืองและตามยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยา ตามแนวของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดี สามารถที่จะแจงแบ่งได้ ๔ บท คือ

 

                                                                                                                

                ปฐมบท อยุธยามหาชาติ เป็นเรื่องราวการสร้างอาณาจักรสยามและการตั้งอาณาจักใหม่ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) และเรื่องราวการรวบรวมอำนาจในแต่ละรัชกาลเพื่อความเป็นหนึ่งในเขตภูมิภาค

                                  ๑.สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) องค์ปฐมกษัตริย์แห่งอยุธยา                                                                                            

                                  ๒.สมเด็จพระราเมศวร

                                  ๓.สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว)

                                  ๔.สมเด็จพระเจ้าทองจันทร์ (พระเจ้าทองลัน)

                                  ๕.สมเด็จพระรามราชาธิราช (พระรามราชา)

                                  ๖.สมเด็จพระอินทราชาธิราชที่ ๑

                                  ๗.สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา)

                                  ๘.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

                                  ๙.สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓

 

 

                ทุติยบท อยุธยามหายุทธ เป็นยุคที่ต้องต่อสู้และแลกความเป็นเอกราช อธิปไตยของแผ่นดิน ในการปกป้องทั้งศึกภายในพระนครเมื่อแผ่นดินเป็นทุรยศ และการต่อสู้กับศึกนอกที่ต้องแลกกับเอกราชของอาณาจักร

                                ๑๐.สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ 

                                ๑๑.สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ (พระบรมราชาหน่อพุทธางกูร)

                                ๑๒.สมเด็จพระรัฏฐาธิราชกุมาร (พระรัษฏาธิราชกุมาร)

                                ๑๓.สมเด็จพระไชยราชาธิราช (พระชัยราชา)

                                ๑๔.สมเด็จพระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า)

                                ๑๕.สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราช(พระมหาจักรพรรดิหรือพระเจ้าช้างเผือก)         

                                ๑๖.สมเด็จพระมหินทราธิราช (พระมหินทรราชา)

                                ๑๗.สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ที่ ๑ (พระมหาธรรมราชา)

                                ๑๘.สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ที่ ๑ (พระนเรศวรมหาราช)

 

                                                                                              

                ตติยบท อยุธยามหาศาล ยุคแห่งความรุ่งเรืองดั่งเมืองสวรรค์ของกรุงศรีอโยธยา จุดรังสรรค์กำเนิดของวรรณกรรม และความรุ่งเรืองทางด้านการค้ากับนานาอารยประเทศ รวมถึงแผ่นดินแห่งการเปิดประเทศในการเชื่อมต่อเจริญพระราชไมตรีกับมหามิตรต่างๆ             

                                ๑๙.สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ที่ ๓ (พระเอกาทศรถ)

                                ๒๐.สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ที่ ๔ (พระศรีเสาวภาคย์)

                                ๒๑.สมเด็จพระบรมราชาที่ ๑ (พระเจ้าทรงธรรม)

                                ๒๒.สมเด็จพระบรมราชาที่ ๒ (พระเชษฐาธิราช)

                                ๒๓.สมเด็จพระอาทิตยวงศ์

                                ๒๔.สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๕ (พระเจ้าปราสาททอง)

                                ๒๕.สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๖ (เจ้าฟ้าชัย)

                                ๒๖.สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๗ (พระศรีสุธรรมราชา)

                                ๒๗.สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๓ (พระนารายณ์มหาราช

 

                                                                                                

                จตุรบท อยุธยามหาสมุทร เป็นยุคแห่งความเสื่อมและล่มสลายภายใต้คราบน้ำตาบนราชธานีอันยาวนาน ยุคแผ่นดินสิ้นเอกราช

                                 ๒๘.สมเด็จพระมหาบุรุษ (พระเพทราชา) 

                                ๒๙.สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ (พระเจ้าเสือ)

                                ๓๐.สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ (พระเจ้าท้ายสระ)

                                ๓๑.สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ (พระเจ้าบรมโกษฐ์)

                                ๓๒.สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ (พระเจ้าอุทุมพร)

                                ๓๓.สมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ (พระเจ้าเอกทัศน์)

                                ๓๔.สมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ (พระเจ้าตากสินมหาราช)

 

 

 
สูติบัตรและฟังย้อนหลัง

รังสิมันต์ในอดีต article
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "จ้าวสามแผ่นดิน"
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "เล่าขานตำนานวีรชน" ย้อนหลัง กค.-สค. ๖๓ (สำหรับสมาชิก)
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "เล่าขานตำนานวีรชน" ย้อนหลัง พค.-มิย. ๖๓ (สำหรับสมาชิก)
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "เล่าขานตำนานวีรชน" ย้อนหลัง มีค.- เมย. ๖๓ (สำหรับสมาชิก)
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "เล่าขานตำนานวีรชน" ย้อนหลัง มค.- กพ. ๖๓ (สำหรับสมาชิก)
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "เล่าขานตำนานวีรชน" ย้อนหลัง พย.- ธค. ๖๒ (สำหรับสมาชิก)
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "เล่าขานตำนานวีรชน" ย้อนหลัง กย.-ตค. ๖๒ (สำหรับสมาชิก)
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "เล่าขานตำนานวีรชน" ย้อนหลัง กค.-สค.๖๒ (สำหรับสมาชิก)
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "เล่าขานตำนานวีรชน" ย้อนหลัง พค.-มิย.๖๒ (สำหรับสมาชิก)
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "เล่าขานตำนานวีรชน" ย้อนหลัง มีค.-เมย.๖๒ (สำหรับสมาชิก)
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "เล่าขานตำนานวีรชน" ย้อนหลัง มค.-กพ.๖๒ (สำหรับสมาชิก)
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "เล่าขานตำนานวีรชน" ย้อนหลัง พย.-ธค.๖๑ (สำหรับสมาชิก)
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "เล่าขานตำนานวีรชน" ย้อนหลัง กย.-ตค. ๖๑ (สำหรับสมาชิก)
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "เล่าขานตำนานวีรชน" ย้อนหลัง กค.-สค.๖๑ (สำหรับสมาชิก)
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "เล่าขานตำนานวีรชน" ย้อนหลัง พค.-มิย.๖๑ (สำหรับสมาชิก)
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "เล่าขานตำนานวีรชน" ย้อนหลัง มีค.-เมย.๖๑ (สำหรับสมาชิก)
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "เล่าขานตำนานวีรชน" ย้อนหลัง มค.-กพ.๖๑ (สำหรับสมาชิก)
ฟังละครย้อนหลัง จากคืนนั้นถึงวันนี้ (สำหรับสมาชิก)
ฟังละครวิทยุ วิญญาณนางทาส (สำหรับสมาชิก) article
ทริ๊ปสุดท้าย "รวมใจไทยเป็นหนึ่ง"
ทีมงานรังสิมันต์บุกงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
กระแสละครวิทยุรังสิมันต์ 2549-2550
ภาพบรรยากาศ"ทริ๊ปมหากาพย์แห่งอโยธยา"
ประมวลภาพย้อนรอยละครครั้งที่ 1
ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัว"มหากาพย์แห่งอโยธยา"
กระแสละครวิทยุรังสิมันต์2547
อำลาอาลัย "ป้าโจ๊ว" article
อาลัย "รพีพร" article
มหากาพย์แห่งอโยธยา article
ประมวลภาพละครเวทีเทอดพระเกียรติ article
รังสิมันต์ทำละครเวทีเทอดพระเกียรติ article
รังสิมันต์ 2005-ปัจจุบัน article
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "เล่าขานตำนานวีรชน" ย้อนหลัง กค.-สค. ๖๓
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "เล่าขานตำนานวีรชน" ย้อนหลัง พย.-ธค.๖๑
ฟังละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ "เล่าขานตำนานวีรชน" ย้อนหลัง กค.-สค.๖๑
รังสิมันต์ 2004 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Blog Rungsimun
Rungsimun Media Co.,Ltd. 3141/1 Sukhumwit Rd. Bangna Bangna Bangkok 10260 Tel: (66) 0-2747-6932 Fax: (66) 0-2743-7045 email address : info@rungsimun.com