ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิกรังสิมันต์
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
ตลอดไป 1 ปี
1 เดือน 1 สัปดาห์
1 วัน  
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
รับข่าวสารจากรังสิมันต์

dot
dot
ค้นหาสิ่งที่ได้ ใช่สิ่งที่พบ

dot
dot
กองหนุน
dot
bulletพลตรีทนง ทรัพย์สอน
bulletอ.พเยาว์ เข็มนาค
bulletอ.พงศกร จิรา
bulletฐานิศร์ จิรา
dot
ฟังและชมรายการ
dot
bulletฟังเล่าขานตำนานวีรชน online จ.-ศ.เวลา 17.30 น.
bulletชมสุวรรณภูมิโฟกัส online วันอาทิตย์ เวลา 17.30 น.
bullet"พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งหิมพานต์" โดย ผศ. รท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ เสียงโดย "รังสิมันต์"
bulletฟังละครวิทยุ "รังสิมันต์" เรื่อง "วิญญาณนางทาส"
dot
ชมรายการสุวรรณภูมิโฟกัสย้อนหลัง
dot
dot
ข่าวสารรังสิมันต์
dot
bulletรังสิมันต์รับประทานรางวัลพิฆเนศวร
bulletรังสิมันต์รับรางวัลกินรีทอง
bulletบรรยากาศอำลารวมใจไทยเป็นหนึ่งในห้องส่ง
bulletทริ๊ปสุดท้ายกับรายการ "รวมใจไทยเป็นหนึ่ง"
bulletสัมภาษณ์ rungsimun.com ละครวิทยุบนโลกออนไลน์
bulletเบื้องหลังเพลงมหากาพย์แห่งอโยธยา
bulletประมวลภาพงานแถลงข่าวมหากาพย์แห่งอโยธยาค่ะ
bulletประมวลภาพย้อนรอยละครครั้งที่1
bulletประมวลภาพงานเปิดตัวพระเวสสันดร
bullet*รังสิมันต์บุกคลื่นต่างจังหวัด*
bulletกระแสละครวิทยุรังสิมันต์ 2549-2550
bulletกระแสละครวิทยุรังสิมันต์2547
dot
ร่วมแสดงความคิดเห็น
dot
bulletต่อความยาวสาวความยืด
dot
ฟังละครย้อนดูภาพ
dot
bulletตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
bulletชมโบราณสถานเมืองพิษณุโลก
bulletชมโบราณสถานกรุงศรีอยุธยา
bulletชมโบราณสถานกรุงสุโขทัย
dot
Link ทั่วไป
dot
bulletรังสิมันต์แฟนเพจ
bulletจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
bulletเที่ยวอยุธยา
bulletจังหวัดสุโขทัย
bulletจังหวัดอุตรดิตถ์
bulletHotmail
bulletyahoomail
dot
รวมลิงค์รังสิมันต์
dot


คลิ๊กเพื่อชมสารคดีไหว้พระ 99 วัด อยุธยา
ตัวอย่าง วีดีโอคลิป สารคดีมหากาพย์แห่งอโยธยา โดย "รังสิมนต์"
ดูมิวสิควีดีโอเพลงอโยธยา ต้องการดูภาพเต็มจอ ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยาย
เทปสุดท้ายรายการ "รวมใจไทยเป็นหนึ่ง" โดย ทีมงานรังสิมันต์


การีม พลีบัตร ( ม่อน ) / ปี 48 - ปัจจุบัน article

พบกับ "ละครอิงประวัติศาสตร์" FM.103 MHz. ทุกวัน เวลา 19.30 - 20.00 น. เรื่อง มหากาพย์แห่งอโยธยา 

 

( พ ร ะ บ ร ม ร า ช า ใน ม ห า ก า พ ย์ แ ห่ ง อ โ ย ธ ย า )

(พระยาสุรสงคราม ใน "ขุนเหล็ก ภาค 1", พญางำเมืองใน "จ้าวสามแผ่นดิน")

(พระอินทราชา, พระบรมราชาธิราชที่ 2 และ ขุนช้าง ใน "อยุธยามหาชาติและมหายุทธ" และ ป๊อด ใน "วิญญาณนางทาส)

 

 

ชื่อ นามสกุล        :   ก า รี ม    พ ลี บั ต ร

ชื่อเล่นครับ               :     M o n  /  ม่ อ น

เกิดวันที่                     :         1 1  มี น า ค ม 2 5 2 6

สูง                               :           -

หนัก                           :            -

สถานศึกษา               :         เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์

คณะ                           :          เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ( จ บ แ ล้ ว ค รั บ )

สาขา                          :         ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

เลือดกรุ๊ป                  :         ไ ม่ ท ร า บ ค รั บ

คติพจน์                      :    สุ ข ภ า พ ดี มี ท รั พ ย์ แ ล ะ ฉ ล า ด

อาหารจานโปรด   :    ทุ เ รี ย น

งานอดิเรก                 :         น อ น ห ลั บ

กีฬาที่ชอบ        :         ปิ ง ป อ ง

อีเมลล์                       :          -

ปัจจุบัน           :         เรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับ

ความรู้สึกหลักจากเข้ามาเล่นละครวิทยุ :

                                                ส นุ ก แ ล ะ ไ ด้ เ รี ย น รู้ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์

                                                ใ ห ม่ ๆ ค รั บ

ผลงานที่ผ่านมา       :       ขุ น ด า บ เ มื อ ง ส อ ง แ ค ว, วิ ญ ญ า ณนางทาส,

                                                คั ม ภี ร์ กุ ง ก ะ ชั ม พ์ ภ า ค  2, จ้าวสามแผ่นดิน, ขุ น เ ห ล็ ก  ภ า ค 1,

                                                มหากาพย์แห่งอโยธยา ชุด อยุธยามหาชาติ และอยุธยามหายุทธ

ฝากถึงแฟนละคร   :     ฝ า ก ผ ล ง า น ด้ ว ย ค รั บ

 

" อยุธยามหายุทธ "
สมาชิกบ้านรังสิมันต์

ประวัติสมาชิกบ้านรังสิมันต์ ปี 47 - ปัจจุบัน article
อาย รังสิมันต์ - ปัจจุบัน
นรินทร์ โรเจอร์ (Jill Rogers) article
พิจิตร แตงดี ( พีท ) / ปี 49-ปัจจุบัน article
ไชยวัฒน์ คำพันธ์ (หนึ่ง) / ปี 47- ปัจจุบัน
เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์ (aon) ปี49-ปัจจุบัน article
ดาว รังสิมันต์ - ปัจจุบัน
เตย รังสิมันต์ - ปัจจุบัน
หมวยเล็ก รังสิมันต์ - ปัจจุบัน
เปเล่ รังสิมันต์ - ปัจจุบัน
เจมส์ รังสิมันต์ - ปัจจุบัน
ปริยากร พุมมา (มาย) ปัจจุบัน article
วรินทร เกศเพ็ชร ( น้ำ ) / ปี 48 - ปัจจุบัน article
วิทยา ศรีลาดี (แดน) ปี 48-49 และปัจจุบัน article
รมิดา เจริญมาก (ทราย) ปัจจุบัน article
ลลิตา ทับทอง (กัสก้า) ปัจจุบัน article
สุนิตย์ทรา แสนดงแคน (นุ่น) ปัจจุบัน article
พรสุริยุ วงศ์ใหญ่ (ยุ) ปัจจุบัน article
ประวัติสมาชิกบ้านรังสิมันต์ปี2548-2550 หน้า2 article
ประวัติสมาชิกบ้านรังสิมันต์ปี2548-2551 หน้า 1
ประวัติสมาชิกบ้านรังสิมันต์ปี 2547 articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Blog Rungsimun
Rungsimun Media Co.,Ltd. 3141/1 Sukhumwit Rd. Bangna Bangna Bangkok 10260 Tel: (66) 0-2747-6932 Fax: (66) 0-2743-7045 email address : info@rungsimun.com