ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิกรังสิมันต์
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
ตลอดไป 1 ปี
1 เดือน 1 สัปดาห์
1 วัน  
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
รับข่าวสารจากรังสิมันต์

dot
dot
ค้นหาสิ่งที่ได้ ใช่สิ่งที่พบ

dot
dot
กองหนุน
dot
bulletพลตรีทนง ทรัพย์สอน
bulletอ.พเยาว์ เข็มนาค
bulletอ.พงศกร จิรา
bulletน้อท รังสิมันต์
dot
ฟังและชมรายการ
dot
bulletชมรายการสุวรรณภูมิโฟกัส
bulletฟังละครวิทยุ เรื่องจ้าวสามแผ่นดิน
bulletฟังละครวิทยุ เรื่องทวิภาคไตรภพ
bulletฟังละครวิทยุ เรื่องเจ้าสามพระยา
bullet"พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งหิมพานต์" โดย ผศ. รท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ เสียงโดย "รังสิมันต์"
bulletฟังละครวิทยุ "รังสิมันต์" เรื่อง "วิญญาณนางทาส"
dot
ชมรายการสุวรรณภูมิโฟกัสย้อนหลัง
dot
dot
ข่าวสารรังสิมันต์
dot
bulletรังสิมันต์รับประทานรางวัลพิฆเนศวร
bulletรังสิมันต์รับรางวัลกินรีทอง
bulletบรรยากาศอำลารวมใจไทยเป็นหนึ่งในห้องส่ง
bulletทริ๊ปสุดท้ายกับรายการ "รวมใจไทยเป็นหนึ่ง"
bulletสัมภาษณ์ rungsimun.com ละครวิทยุบนโลกออนไลน์
bulletเบื้องหลังเพลงมหากาพย์แห่งอโยธยา
bulletประมวลภาพงานแถลงข่าวมหากาพย์แห่งอโยธยาค่ะ
bulletประมวลภาพย้อนรอยละครครั้งที่1
bulletประมวลภาพงานเปิดตัวพระเวสสันดร
bullet*รังสิมันต์บุกคลื่นต่างจังหวัด*
bulletกระแสละครวิทยุรังสิมันต์ 2549-2550
bulletกระแสละครวิทยุรังสิมันต์2547
dot
ร่วมแสดงความคิดเห็น
dot
bulletต่อความยาวสาวความยืด
bulletพระบรมรูปครอบครัวพระนเรศวร วัดนางพญา
bulletสักการะพระพุทธชินราช พิษณุโลก
bulletชมเจดีย์หลวง วัดราชบูรณะ พิษณุโลก
bulletชมพระราชวังจันทน์ พิษณุโลก
bulletวิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ วัดโพธิ์เก้าต้น
bulletชมวัดเขานางบวช(พระอาจารย์ธรรมโชติ)
bulletชมวัดเขารูปช้าง พิจิตร
bulletชมเมืองเก่าพิจิตร
dot
Link ทั่วไป
dot
bulletแฟนเพจบ้านรังสิมันต์
bulletHotmail
bulletyahoomail
dot
รวมลิงค์รังสิมันต์
dot


คลิ๊กเพื่อชมสารคดีเที่ยววัดกับรังสิมันต์
ตัวอย่าง วีดีโอคลิป สารคดีมหากาพย์แห่งอโยธยา โดย "รังสิมนต์"
ดูมิวสิควีดีโอเพลงอโยธยา ต้องการดูภาพเต็มจอ ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยาย
เทปสุดท้ายรายการ "รวมใจไทยเป็นหนึ่ง" โดย ทีมงานรังสิมันต์


พระราชวังโบราณและวัดพระศรีสรรเพชร
พระราชวังโบราณ

                 

                พระราชวังโบราณมีประวัติว่าสร้างขึ้นโดย สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ในปีพุทธศักราช ๑๘๙๓ มีพระที่นั่งสามองค์ เมื่อถึงรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในปีพุทธศักราช ๑๙๙๑ พระองค์ทรงอุทิศบริเวณที่สร้างพระที่นั่งสามองค์ดังกล่าวเพื่อสร้างเป็นวัดหลวง มีนามว่า วัดพระศรีสรรเพชญ์ และทรงย้ายเขตพระราชวังมาสร้างขึ้นใหม่ที่กำแพงด้านเหนือริมแม่น้ำ

 

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจ้า

 

 

                ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๐๓๕ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ โปรดเกล้าฯให้สร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ขึ้นสององค์ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ เพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ(พระบิดา) และสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓(พระเชษฐา) ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๐๔๒พระองค์ยังโปรดเกล้าฯให้สร้างวิหารพระศรีสรรเพชญ์  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปยืน พระนามว่า พระศรีสรรเพชญดาญาณ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอยุธยา 

              ในรัชกาลต่อมาคือสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรโปรดเกล้าฯให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นทางด้านทิศตะวันตกเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒  ต่อมาในปีพุทธศักราช๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่ ๒ พระราชวังโบราณจึงถูกเผาทำลายหมดสิ้น ส่วนพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญดาญาณเหลือเพียงซากแกนปัจจุบันประดิษฐานในเจดีย์พระสรรเพชญ์ที่วัดโพธ์ กรุงเทพมหานคร        

 

 

              พระราชวังโบราณ  พระราชวังแบ่งเป็นสองส่วนคือ เขตพุทธาวาสอันเป็นที่ตั้งของวัดพระศรีสรรเพชญ์ และเขตพระราชฐานอันเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณ ซึ่งประกอบด้วยปราสาทราชมณเฑียรและพระที่นั่งต่างๆคล้ายกับพระบรมมหาราชวังในสมัยรัตนโกสินทร์  สำหรับพระที่นั่งต่างๆนั้นเหลือเพียงแต่ซากของฐานสิ่งก่อสร้างดังนี้                    

         วัดพระศรีสรรเพชญ์ ปัจจุบันส่วนที่ยังคงสภาพให้เห็นเด่นชัด คือ เจดีย์สามองค์ที่บรรจุพระบรมอัฐิกษัตริย์อยุธยาสามพระองค์  ถ้าเข้ามาจากทางวิหารพระมงคลบพิตร เจดีย์องค์ขวามือเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ องค์กลางเป็นของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และองค์ซ้ายมือเป็นของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ในสมัยอยุธยา วัดแห่งนี้ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา หากแต่ใช้เป็นที่เสด็จออกบำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์ในวโรกาสต่างๆ เช่นเดียวกับวัดพระแก้วในปัจจุบัน            

              พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นที่ประกอบพระราชกิจหลักและพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา พระราชพิธีรับแขกเมือง

           พระที่นั่งวิหารสมเด็จมหาปราสาท แต่เดิมเป็นพระที่นั่งมังคลาภิเษก ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใช้รับทูตเมืองละแวก(กัมพูชาในปัจจุบัน) ต่อมาสมเด็จพระเอกาทศรถทรงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีประเวศพระนคร และในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระที่นั่งถูกฟ้าผ่าจนไหม้เสียหายเกือบทั้งหมด พระองค์โปรดเกล้าฯให้รื้อและสร้างพระที่นั่งองค์ใหม่ขึ้นทดแทนใน ปีพุทธศักราช 2179 พระราชทานนามว่าพระที่นั่งวิหารสมเด็จ

           พระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์มหาปราสาท สมเด็จพระนารายณ์ โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทจัตุรมุข ยกพื้นสูงกว่าพระที่นั่งองค์อื่นๆ สามารถมองข้ามกำแพงไปเห็นแม่น้ำ ซึ่งพระองค์ทรงใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตรกระบวนพยุหยาตราชลมารค และการซ้อมกระบวนยุทธ์ทางน้ำ ต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต สมเด็จพระเพทราชาโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระบรมศพจากเมืองลพบุรีมาไว้ที่นี่

          พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๑๗๕ โดยสร้างเป็นปราสาทตรีมุขที่มุมกำแพงชั้นในของเขตพระราชฐานติดกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ พระราชทานนามว่า พระที่นั่งศิริยโสธรมหาพิมานบรรยงก์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์มหาปราสาท  ในพระราชวังโบราณยังประกอบด้วย พระที่นั่งตรีมุข และ พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์อีกด้วย 

         พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ สมเด็จพระเพทราชาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประทับ และสำราญพระราชหฤทัย โดยสร้างเป็นปราสาทจัตุรมุขอยู่นบเกาะ มีสระน้ำล้อมรอบ ด้านหลังพระที่นั่งมีสระเลี้ยงปลาเงินปลาทอง เรียกว่า อ่างแก้ว ภายในอ่างแก้วก่อเป็นภูเขาและทำน้ำพุ พระองค์ทรงโปรดที่จะเสด็จมาโปรยข้าวตอกให้ปลา พระที่นั่งองค์นี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระที่นั่งโปรยข้าวตอก ต่อมาในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระโปรดประทับที่พระที่นั่งนี้ด้วยเช่นกัน จนชาวบ้านนิยมเรียกพระที่นั่งองค์นี้ว่า พระที่นั่งท้ายสระ

           

         พระที่นั่งตรีมุข มีลักษณะเป็นศาลาไม้ หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท รัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๕โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นใหม่เป็น พลับพลาตรีมุข เพื่อเป็นที่ประทับคราวเสด็จประพาสเมื่อ ปี พุทธศักราช ๒๔๕๑ และประกอบพระราชพิธีบวงสรวงอดีตมหาราช

 

 

 

         พระราชวังโบราณตั้งอยู่ ณ ถนนศรีสรรเพชญ์ ตรงข้ามกับวัดพระรามและอนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง

 

รังสิมันต์ มีเดีย

 
ตามรอยสยามกับ "รังสิมันต์"

เขานางบวช
หลวงพ่ออู่ทอง วัดพระปรางค์หลวง
ต้นกำเนิดพระเม็ดข้าวเม่า มหาธาตุเจดีย์เมืองพิจิตร
ต้นกำเนิดเมืองพิจิตร
ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ
หลวงพ่อเพชร จ.พิจิตร
วัดใหม่ชุมพล
รอยพระพุทธบาท สระบุรี
พระบรมรูปครอบครัวพระนเรศวร
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
วัดราชบูรณะ พิษณุโลก
พระราชวังจันทน์ พิษณุโลก
วัดบางนมโค
แดน รังสิมันต์กับต้นแคคตัส
วัดสีกุก โดย "รังสิมันต์"
วัดสะตือ โดย "รังสิมันต์"
วัดขุนทิพย์ article
วัดรางจระเข้ article
วัดโพธิ์เผือก
วัดธรรมนิยม
วัดเกาะแก้ว article
วัดสำมะกัน article
วัดราชานุวาส(วัดแค) article
วัดหน้าต่างนอก วัดหน้าต่างใน article
ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัดจุฬามณี จ.พิษณุโลก
วัดอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา article
วัดภูเขาทอง จ.พระนครศรีอยุธยา article
วัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา article
วัดพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา article
วัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา article
ราชธานีเก่า เมืองสองแคว
ตามรอยพระยาพิชัยดาบหัก article
วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา
โบราณสถานกรุงศรีอยุธยา[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (135857)

ดีค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นู๋เฟิร์น วันที่ตอบ 2010-06-24 14:31:03


ความคิดเห็นที่ 2 (136067)

แงแงแต่เอาไปทำรายงานไม่ได้อ่าก็อปมะได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ไอรีน วันที่ตอบ 2010-07-14 17:54:33


ความคิดเห็นที่ 3 (136743)

 

กอป***ม่ะดั้ย

ม่ะมีงานส่งอ่า

เสียจัยช่วยเปลี่ยน

ใหม่เป็นกอป***ดั้ยหน่อย

ผู้แสดงความคิดเห็น นู๋ แพรว (traw_love_art-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-27 12:51:57


ความคิดเห็นที่ 4 (136750)

ทำงานส่งอาจารย์มีข้อมูลในนี้แล้ว ลองคัดดูหน่อยดีกว่านะครับ ถ้าใช้ Copy เอาอย่างเดียว จะไม่ได้ความรู้

ผู้แสดงความคิดเห็น ทีมงานรังสิมันต์ (info-at-rungsimun-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-29 17:22:12


ความคิดเห็นที่ 5 (136866)

ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ผู้แสดงความคิดเห็น ตี้ (tvbmww-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-19 16:58:38


ความคิดเห็นที่ 6 (137062)

ช่วยอธบายให้หน่อยว่า

ทำไหมเจดีย์สามองค์ได้รับเป็นมรดกโลก

ผู้แสดงความคิดเห็น ไกด์มือใหม่ วันที่ตอบ 2010-11-16 23:55:48


ความคิดเห็นที่ 7 (137687)

สวยม๊ากอ๊

ขอบคุนที่ให้ความรุ้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Lด็กน่ารัก (gameindy_benz-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-08 16:44:30


ความคิดเห็นที่ 8 (137711)

ทำให้เข้าใจง่าย

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กดี (nut_33-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-15 12:09:20


ความคิดเห็นที่ 9 (137712)

สุดยอด

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กน่าสงสาร (nut_33-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-15 12:13:03


ความคิดเห็นที่ 10 (137772)

อยากดูแผนผังเขตพระราชวังแบบชัดเจนไปเลยน่ะค่ะ ว่าแบ่งสัดส่วนอยางไร่ ตรงไหนเป็นอะไรบ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น ปลา วันที่ตอบ 2011-02-28 12:45:06


ความคิดเห็นที่ 11 (138731)

 ดีมากๆเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น mai วันที่ตอบ 2012-01-17 13:23:44[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Blog Rungsimun
Rungsimun Media Co.,Ltd. 3141/1 Sukhumwit Rd. Bangna Bangna Bangkok 10260 Tel: (66) 0-2747-6932 Fax: (66) 0-2743-7045 email address : info@rungsimun.com